Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

Суворовський районний суд міста Одеси

 

 

Н А К А З

05 листопада 2012 р.                                                          № 13-з/п

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з

організації діяльності

Суворовського районного суду м. Одеси

 

 

         З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Суворовському районному суді м. Одеси, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", на підставі наказу Державної судової адміністрації України № 138 від 23 жовтня 2012 року «Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів», керуючись частиною другою статті 24 Закону України ”Про судоустрій і статус суддів”,

 

         НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Суворовського районного суду м. Одеси (додається).

2.     Встановити, що перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф "Для службового користування,"  визначається наказом голови суду.

3.     Керівнику апарату суду Іщенко О.В. розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті суду в рамках веб-порталу судової влади України.

4.     Довести цей наказ до відома суддів та відповідальних працівників структурних підрозділів апарату суду.

5.     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Суворовського

районного суду м. Одеси                                   М.О.Погрібний

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Суворовського

районного суду м. Одеси

від 05.11.2012 р. № 13-з/п

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Суворовського районного суду м. Одеси

 

1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Суворовському районному суду м. Одеси Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.                Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.                Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.                Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.                Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.                Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та"Цілком таємно").

9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.Відомості, що можуть міститися в документах суду:

-         які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-         щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

-         з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

-         з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

-         стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

-         щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

-         які містять матеріали службових розслідувань.

 

11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

 

 

 

         СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

 

Н А К А З

05 листопада 2012 р.                                                              № 13-з/п-а

Про затвердження переліку інших відомостей,

що становлять службову інформацію

і можуть міститися в інших документах

з організації діяльності суду

 

 

         З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Суворовському районному суді м. Одеси, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", на підставі наказу Державної судової адміністрації України № 138 від 23 жовтня 2012 року «Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів», керуючись частиною другою статті 24 Закону України ”Про судоустрій і статус суддів”,

 

         наказую:

1. Затвердити Перелік інших відомостей, які становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності Суворовського районного суду м. Одеси (додаток № 1).

         2. Керівнику апарату суду Іщенко О.В. розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті суду в рамках веб-порталу "Судова влада України".

3. Ознайомити суддів та працівників апарату суду із наказом та додатком № 1.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

         Голова Суворовського

         районного суду м. Одеси                                М.О.Погрібний

 

 

                                                                                       ДОДАТОК1                                                                                

 до наказу голови Суворовського районного суду м. Одеси

№ 13-з/п-а від «05» листопада 2012 р.

 

ПЕРЕЛІК

інших відомостей, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності

Суворовського районного суду м. Одеси

 

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції  (додаток 1 до п.2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року № 68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів  (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судовихрішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції).

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств,установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до  п.16.6.3 Інструкції).

19. Журнал видачі копій судових документів.

20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

23. Журнал видачі справ для ознайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

29. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

30. Переліки режимних приміщень, зон, територій.

31. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

32. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

33. Акти перевірок наявності секретних документів.

34. Листування з органами Служби безпеки  України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.

35. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

36. Номенклатура секретних справ.

37. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

38. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

39. Акти на знищення секретних документів і справ.

40. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

41. Акти на знищення секретних документів і справ.

42. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контр розвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

43. Звіт по формі 6 ”Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних.

44. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.

45. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

46. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.