Задати питання Задати питання
flag Судова влада України


Історична довідка Суворовського районного суду м. Одеси

 З приходом Радянської влади до  м. Одеси, в місті почались зміни, як політичні, економічні, територіально-адміністративні так і зміни в судовій системі.

В перші часи Радянської влади існували Губернські юстиції, потім Революційні трибунали та Радянські народні суди, з 1929 року – Губернські суди, а з переходом на трьохступеневу систему керування – Окружні суди.

В м. Одесі до 1919 р. було 8 камер (дільниць) Народного суду за числом міліцейських районів. В 1920 р. було вже 10 камер нарсуду, з 1923-1924 рр. було 15 дільниць, в 1924/25 р. – 18 дільниць, в 1926/27 р. – 22 дільниці нарсуду.

За часів становлення Радянської влади, архівних даних практично не залишилось, відомо лише, що четверта дільниця нарсуду – обслуговувала Красну Слободку, дев’ята – Пересип (нині території підсудності Суворовського районного суду м. Одеси), які складались з народного судді, його секретаря, секретаря судового засідання, судового виконавця, діловода та кур’єра-прибиральника.   

Крім того, в 1923 р. було відкрито спеціальну камеру по трудовим справам – трудсесію. З часом трудсесія в м. Одесі поширюється, а саме починає працювати в подвійному складі, а з 1927 р. в потрійному.

Після територіально-адміністративного реформування м. Одеси, з  утворенням Ленінського району м. Одеси, були створені чотири дільниці Ленінського нарсуду м. Одеси, які проіснували до кінця 1960 р..

В 1957 р. згідно з рішенням виконкому Одеської області ради депутатів трудящих «Про виборчі округи по виборах народних судів Одеської області» були організовані вибори народних засідателів по дільницях Ленінського нарсуду Ленінського району:

-         В першу дільницю Ленінського р-ну входили такі вулиці, як: Дорога Котовського, Залізодорожна, Лиманна, Куяльницький курорт, Сортувальна, 1-7 Пересипські вулиці та інші,по яких було обрано 75 народних засідателів;

-         В другу дільницю:  Нерубальська, Гордієнко, Слобідська, с. Крива Балка, с. ім.. Дзержинського та ін.. – 75 народних  засідателів;

-         В третю: Богатова, 1-й та 2-й Лиманчик, Хлібна гавань, 1-1 та 2-й Залівний переулок та ін.. – 75 народних  засідателів;

-         В четверту: Шкодова гора, Куяльницька дорога, Слобідський спуск (частково), с. Усатове, с. Куяльник, Поля Орошення та ін.. – 75 народних  засідателів.

Починаючи з 1961 р. був  створений єдиний Ленінський нарсуд м. Одеси, на чолі з головою суду – Лєвачовим А.Г. Першими працівниками вже об’єднаного  Ленінського нарсуду м. Одеси були:  нарсуддя – Лагєрний І.П., нарсуддя – Ковтун М.І., нарсуддя – Берещенко М.А., старший секретар – Воробйова В.Ф., секретар з цивільних справ – Моргунова Н.Н., секретарі – Файген Ж. та Цаплик Е.Е.,  судові виконавці – Шпольський М.Г. та Кисличенко А.Д., архіваріус – Дудко А.С. та ін..

За часи існування Ленінського районного (народного) суду кількість суддів була збільшена до 8 суддів, а штат апарату суду до 30 працівників суду.

Суворовський народний суд м. Одеси був створений після утворення Суворовського району м. Одеси, - в 1980 р.

Першим  головою суду став нарсуддя – Просонов А.О.. Першими нарсуддями були: Кіфоренко Б.П. та Лавренюк А.Т.

За часи існування Суворовського районного (народного) суду (до 2003 р.) кількість суддів була збільшена до 13 суддів, а штат апарату суду до 40 працівників суду.

В 1993 р. Ленінський та Суворовський народні суди були перейменовані на Ленінський районний суд м. Одеси та Суворовський районний суд м. Одеси відповідно.

Указом Президента України від 25 січня 2003 року № 41/2003 Суворовський та Ленінський районні суди м. Одеси  були  ліквідовані та на їх місці було створено новий Суворовський районний суд м. Одеси у складі 23 суддів, територіальна підсудність якого поширювалась на підсудність  Ленінського та Суворовського районних судів м. Одеси.

Головою новоутвореного Суворовського районного суду м. Одеси став – Алєксєєв В.О..  Штат  Суворовського районного суду м. Одеси утвореного згідно Указу Президента України від 25 січня 2003 року № 41/2003 переважно складається з суддів та працівників ліквідованих Суворовського та Ленінського судів. 

Згідно з Указами Президента України від 16.01.2007 р. №20/2007 та від 18.05.2007 № 424/2007 було збільшено кількість суддів до 24 та 25 суддів відповідно.

З листопада 2009 р.  в Суворовському районному  суді  м. Одеси почався процес поступового  переходу  на електронний документообіг і реєстрацію  справ та документів у суді.

З 01 січня 2011 року, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року, Суворовський районний суд м. Одеси перейшов на реєстрацію справ, заяв, документів у суді та автоматизований розподіл справ засобами автоматизованої системи документообігу суду.

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 11 від 17 січня 2011 року було збільшено кількість суддів до 26 суддів.    

На сьогоднішній  день Суворовський районний суд м. Одеси розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення в порядку першої інстанції. Штат суду складається з 117 осіб:

-         26 суддів;

-         73 державних службовців, з них: керівник апарату – 1, заступник керівника апарату 1, помічників суддів – 26, секретарів судового засідання – 24, консультантів – 7, головний спеціаліст – 1, старший секретар – 1, судові розпорядники – 5, секретарі суду – 4;

-       18 інших працівників та службовців: завідуючий господарством – 1, діловод – 2, архіваріус – 2, друкарка – 4, робітник – 1, кур’єр-прибиральниця – 8 .