Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Оголошення про виклик до суду Сергієнко Вікторію Володимирівну

16 травня 2018, 15:15

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

                     м. ОДЕСИ

м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68

                           тел. 23-33-77

 

 

Суворовський районний суд міста Одеси викликає в якості відповідача Сергієнко Вікторію Володимирівну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, 18, кв. 92, в судове засідання, яке призначено на  29 травня 2018 року на 12 год. 00 хв. в приміщені Суворовського районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань №15, в якому буде слухатися цивільна справа за позовом Агафонова Володимира Валентиновича до Сергієнко Вікторії Володимирівни, за участю третьої особи без самостійних вимог – Органу опіки та піклування Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради про визначення місця проживання дитини.

Роз’яснити відповідачу його право протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня опублікування даного оголошення надіслати суду відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Роз’яснити відповідачу його право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Про неможливість з’явитися в призначене судове засідання письмово повідомити суд. У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних на те причин справа буде розглянута за його відсутності в заочному порядку.

 

 

 

Суддя Суворовського

районного суду міста Одеси                                                                 О.М. Малиновський